Постійне представництво України при Раді Європи

, Київ 18:32

Щодо Плану дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки

 

План дій Ради Європи для України 2011-2014
«Партнерство заради реформ»

План дій для України (ПД) є спільною стратегічною ініціативою Ради Європи та українських органів влади, метою якої є надати підтримку Україні у процесі виконання її статутних та специфічних зобов’язань як держави-члена Ради Європи, консолідувати успіхи, досягнуті після її вступу до Ради Європи в 1995 році, та допомогти Україні у вирішенні нових завдань, що постають перед нею. Це є продовженням виконання зобов’язання Організації підтримувати амбіційний і значний національний та європейський порядок денний реформ України в таких галузях компетенції Ради Європи, як права людини, верховенство права та демократія.

Фундамент для наступних досягнень було закладено попереднім Планом дій (2008-2011), з його 43 проектами та бюджетом, що складав 18 млн. євро.

Діяльність зосереджується на галузях компетенції Ради Європи, в яких її контрольні та нормотворчі органи мають відносну перевагу:

  • Захист прав людини в контексті Європейської конвенції з прав людини;
  • Підтримка реформи судової системи та реформи системи кримінального судочинства;
  • Зміцнення місцевої демократії та сприяння реформам місцевого врядування в Україні;
  • Боротьба з жорстоким поводженням та безкарністю;
  • Зміцнення й захист прав дітей;
  • Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі;
  • Імплементація переглянутої Європейської соціальної хартії та зміцнення соціальної єдності;
  • Посилення належного врядування та боротьба з корупцією;
  • Сприяння вільним і справедливим виборам.


Заходи в рамках Плану дій для України будуть фінансуватися одночасно з ординарного бюджету Організації, за рахунок спільних програм Європейського Союзу та Ради Європи, а також завдяки добровільним внескам окремих держав-членів Ради Європи.

План дій 2011-2014 було підготовлено відповідно до принципів Паризької декларації щодо ефективності зовнішньої допомоги з метою дозволити Україні ефективно управляти реалізацією своєї політики та стратегій розвитку та заохочувати Україну до координації відповідних заходів. Розроблений у тісному співробітництві з українськими органами влади для того, щоб краще узгодити національне законодавство, установи та практику з європейськими стандартами, План дій має за мету підтримати зусилля українських органів влади, спрямовані на виконання їх зобов’язань перед Радою Європи та реалізацію європейських амбіцій країни.

Поглиблені консультації з українськими органами влади та добрий рівень діалогу між спеціально призначеними для співробітництва структурами стосовно пріоритетних питань забезпечили в цілому добрий рівень прийняття плану українськими органами влади. Це також дозволило партнерам достатньою мірою включити рекомендації, надані Україні контрольними органами РЄ.

Урахування цих рекомендацій при визначенні та розробці програм і проектів є гарантією того, що дії РЄ сприяють виконанню Україною її зобов’язань і обов’язків.

Це є третім ПД для України, поєднуючим компетенції Ради Європи та фінансові кошти, що походять з ординарного бюджету Організації, спільних програм ЄС/РЄ і добровільних внесків держав-членів і держав-спостерігачів та досягають загальної суми 24 млн. євро. Попередні два ПД охоплювали періоди з 2005 по 2008 рр. і з 2008 по 2011 рр. та були подібні за розміром.

ПД передбачає три напрямки стратегічних дій, що відображають напрямки дій самої Організації.

Заходи в галузі прав людини спрямовані на вирішення певних ключових питань, визначених як пріоритетні контрольними органами РЄ і в рішеннях Європейського суду з прав людини, та на посилення захисту прав людини і краще виконання судових рішень. Специфічні цілі:
— Зміцнення потенціалу судової влади та урядового апарату
— Підвищення обізнаності та поширення інформації про Конвенцію і прецедентну судову практику щодо України серед національних органів влади та судових органів
— Підготовка суддів, прокурорів та інших посадових осіб, задіяних у сфері судочинства, правоохоронних органів та виправних закладів
— Запобігання нелюдському та принижуючому гідність поводженню
— Сприяння рівності та розмаїттю
— Поліпшення захисту прав уразливих осіб і захисту соціальних прав.

Заходи в галузі верховенства права спрямовані на розвиток демократичних інститутів і процедур на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на сприяння дотриманню верховенства права. Зокрема :
— Забезпечення ефективного і незалежного правосуддя
— Сприяння дієвій і прозорій судовій системі
— Розробка спільних стандартів і протидія порушенню верховенства права

Заходи в галузі демократії спрямовані на зміцнення демократичних інститутів на національному, регіональному та місцевому рівнях, на поширення культури демократії, на розвиток соціальної єдності, підвищення терпимості та розширення участі ключових соціальних та громадських партнерів у процесі прийняття рішень. Зокрема:
— Сприяння регіональній та місцевій демократії
— Зміцнення демократичного управління
— Створення і просування культури демократії та громадянського суспільства.

Реалізація нового Плану дій обійдеться у 24 млн. євро.

Детальніше про План дій див. тут