Постійне представництво України при Раді Європи

, Київ 18:20

Комітет Міністрів

Керівним органом Ради Європи є Комітет міністрів. До складу Комітету міністрів входять міністри закордонних справ всіх держав-членів Ради Європи (або їх постійні представники), які по черзі головують у Комітеті .

Комітет міністрів визначає напрямки діяльності Ради Європи, затверджує програму діяльності Організації та її бюджет. Комітет міністрів також розглядає рекомендації Парламентської асамблеї та Конгресу місцевих і регіональних влад Європи, пропозиції міжурядових комісій та конференцій галузевих міністрів і визначає, яких заходів слід ужити відповідно до цих документів.

Згідно Європейської конвенції з прав людини Комітет міністрів є частиною її контрольного механізму. Відповідно, він наділений повноваженнями контролювати виконання державами рішень, ухвалених Європейським Судом з прав людини.

Засідання Комітету міністрів проходять на рівні міністрів закордонних справ(зазвичай раз на рік), на рівні їх постійних представників при Раді Європи - рівень А, та на рівні заступників Постійних представників - рівень В (щотижня). Постійні представники урядів при Раді Європи наділені однаковими з міністрами повноваженнями щодо прийняття рішень і контролюють поточну діяльність Ради Європи.

Згадані засідання доповнюються засіданнями груп доповідачів (з питань прав людини, відносин між Радою Європи та Європейським Союзом, відносин між Радою Європи та ОБСЄ, демократичної стабільності, правового співробітництва, із соціальних питань та питань охорони здоров’я, з адміністративних та бюджетних питань, з питань освіти, культури, спорту та молоді) та робочих комісій, яким доручається розгляд окремих питань, щодо яких Комітет має ухвалити своє рішення

Рішення Комітету міністрів передаються урядам країн-членів Ради Європи у вигляді рекомендацій або європейських конвенцій чи угод для визначення щодо участі в них. Як вже зазначалося, на сьогодні розроблено близько 200 конвенцій та угод, які спрямовані на втілення принципів демократії та верховенства права у країнах-членах Ради Європи та уніфікацію їх правового поля. Конвенції та рекомендації готуються комісіями урядових експертів, яким Комітет міністрів надає відповідні повноваження. Комітет міністрів також приймає декларації або резолюції з політичних питань.

Комітет міністрів контролює дотримання країнами-членами взятих на себе при вступі до Ради Європи зобов’язань та порядок імплементації положень конвенцій та угод, сторонами яких вони є. В разі серйозних порушень державою статутних зобов’язань Комітет міністрів може тимчасово позбавити її права представництва у Раді Європи, запропонувати їй вийти з Організації, або навіть ухвалити рішення щодо припинення членства такої країни в Раді Європи.